Wednesday, April 24, 2013

Nyemak Drama Tradisionil - Kesenian Ludruk


Kesenian Ludruk
1)       Jenis kesenian          : Ludruk
2)     Judhul/lakon            : Joko Sambang
3)     Nami Group             : Sari Budaya
4) Sarining crita            : Ana Lurah jenenge Abirowo kaliyan Carik Bargowo kang ora seneng marang Lurah Bintoro. Lurah Abirowo uga tresna marang Sutinah,garwane Lurah Bintoro. Mulane Lurah Abirowo matur menyang Jenderal Walanda yen Lurah Bintoro ora gelem nyetorake Rakyate kanggo kerja Rodi marang Walanda.
                                          Lurah Abirowo kepingin yen Lurah Bintoro ditangkep karo Walanda lan deweke bisa nggajuli Lurah Bintoro dadi bojone Sutinah. Akhire,Lurah Bintoro ditangkep kaliyan Walanda. Lurah Abirowo nekani Sutinah lan meksa dadi bojone, nanging Sutinah ora gelem  dadi bojone Lurah Abirowo lan mlayu menyang omahe wongtuwane.
                                          Sadurunge ditinggal kaliyan Lurah Bintoro,Sutinah diwenehi keris lan dikongkon ngwenehno keris iku marang Joko Sambang,anake. Sabanjure,Sutinah nang omahe wongtuwane,dheweke nyritaake yen bojone ditangkep karo Walanda lan deweke arep dijaluk kaliyan Lurah Abirowo.
                                          Bapake Sutinah akhire ngeterake keris iku mau menyang Joko Sambang ning Gunung Gangsir. Nalika ketemu kaliyan Joko Sambang, bapake Sutinah nyritaake perkara kang dialami wongtuwane Joko Sambang. Sawise krungu critane mbahe, Joko Sambang cepet-cepet bali menyang desane.
Ing dalan, Joko Sambang ndeleng bapake dipateni. Sadurunge mati, Bapake nyritaake yen dheweke dipateni kaliyan Carik Bargowo lan Lurah Abirowo. Joko Sambang kepingin balas dendam marang Lurah Abirowo kaliyan Carik Bargowo.
Akhire, Joko Sambang ketemu marang Carik Bargowo lan Lurah Abirowo. Dheweke langsung tarung karo wong loro kuwi nganti urut sawise ngomong yen dheweke iku anak siji-sijine Lurah Bintoro lan Ibune, Sutinah. Sawise iku, Joko Sambang ketemu karo konco seperguruane,Joko Buntet.
Joko Sambang ngrundingake karo Joko Buntet lan nyritaake perkara kaluwargane lan kelakuane Walanda kang Ala. Joko Sambang kepingin mbales Walanda lan ngebebasake para rakyat nanging,Joko Buntet ngalangi Joko Sambang lan ngwenehi pangerten marang Joko Sambang yen Walanda iku kuat lan ora gampang dimusnahake. Nanging,tekadte Joko Sambang wis bunder. Dheweke meksa nglawan Walanda lan akhire ditangkep kaliyan Walanda.
Sadurunge ditangkep,Joko Sambang pamit dhisik marang Sri, Cah wadon sing arepe dirabi. Dheweke nitipno keris paninggalane Bapake marang Sri lan selanjute dheweke digowo karo Walanda. Krungu yen Joko Sambang digowo karo Walanda, Joko Buntet ngumpulake rakyate lan ngongkon nyerang Walanda.
Sadurunge Joko Sambang ditembak mati kaliyan Walanda, para rakyate Joko Buntet wes podho nyerang Walanda nganti Walanda kalah. Joko Sambang ora sido dipateni. Lan akhire, Joko Sambang lan Joko Buntet sepakat yen wong loro kuwi karo rakyate bakal nglawan Walanda nganti enthek.
      5) Amanat/piweling     :
      6) Bab-bab penting      :
Nyemak Drama Tradisionil
1.        Sampeyan lenggah menyang kelompok.
2.      Kawangsulana pitaken-pitaken ing andhap punika sasampunipun nyemak pamentasan drama tradisionil saking cd/vcd
3.      Pitaken-pitakenan :
a.      Punapa naminipun drama tradisionil ingkang sampeyan semak?
b.     Grup utawi sanggar seni punapa ingkang nembe paraga punika?
c.      Lampahan/cariyos punapa ingkang dipun pentasaken?
d.     Sinten kemawon paraga-paraganipun?
e.      Kadospundi (ya’napa) busananipun para paraga/pemain kakung, lan kadospundi busananipun paraga putri?
f.        Sampeyan terangaken kadospundi wewatakipun paraga-paraga ing drama tradisionil kalawau (4 paraga)
g.      Kadospundi (ya’napa) teknik panataning panggung saben gantos adegan?
h.     Kadospundi tata rias (make up) saking paraga ingkang awatak jahat, lan awatak sae? Punapa bentenipun?
i.        Saben kesenian tradisionil nggadhahi tata aturan (tradisi). Ing bab adegan mekaten ugi. Kadospundi urut-urutaning adegan ing pamentasan kesenian ludruk punika? Sampeyang urutaken saking wiwitan ngantos wekasan (akhir).
           

What do you think? :

1 comment:

Social Profiles

Twitter Facebook Google Plus LinkedIn RSS Feed Email Pinterest

Translate

Search This Blog

よろしく!

My photo
Suka banget sama segala jenis buku, mau buku gambar, buku kosong, buku matematika, fisika juga oke, tapi gak perlu ngomongin nilai lah ya hehe. Suka dunia tulis-menulis sejak di Lauhul Mahfudz dan lagi gandrung banget nulis kata-kata baper padahal nggak kenapa-napa.

はじめまして !

ラトナジュウィタです、よろしくお願いします!
参加することはありがとうございました。 \(^o^)/ 楽しみてね 😘

友達になろう 😃

Total Pageviews

Blinking Cute Box Panda

Popular Posts

Powered by Blogger.

Atsuko Maeda (前田敦子)

Atsuko Maeda (前田敦子)
(ex member AKB48)
small rss seocips Music MP3
Hold my hand

Copyright © Ratna_Juwita 48 | Powered by Blogger
Design by Lizard Themes | Blogger Theme by Lasantha - PremiumBloggerTemplates.com